La sala de fotografia

Aquesta sala, anomenada així ja que les seves parets estan recobertes de més de mil llibres de fotografies entre els quals s'inclouen icònics i llegendaris fotògrafs dels primers tres quarts del s. XX, període en el qual encara no havia arribat la digitalització i al qual Sergio ha prestat un especial interès, per tractar-se del període de la fotografia analògica en blanc I negre.La biblioteca inclou també col·leccions de revistes emblemàtiques com París-Match, Destino, London New, Notes Gràfiques de La Vanguardia, Estampa, Signal, revistes que van emergir com a conseqüència del boom fotogràfic a partir dels anys vint del s. XX i que el desenvolupament de noves tècniques d'impressió va gestar un món gràfic completament nou que va permetre acostar al gran públic els successos esdevinguts als antípodes transmetent una nova realitat visual i en el qual alguns de els fotògrafs que van prestar la seva col·laboració amb el temps s'han convertit en referents de la fotografia del s. XX.


També alberga aquesta sala els treballs fotogràfics realitzats per Sergio, que inclou més de dos-cents cinquanta llibres autoeditats de concerts de Jazz als quals va assistir i documentar gràficament entre els anys 2014 i 2019, la major part d'ells al club de Jazz Jamboree de Barcelona.